HiKOKI[日立工機] 14.4V/18V兼用コードレスシャーCE18DSL(NN)【本体のみ】緑 ※バッテリー、充電器は別売です。【H02】 -その他


HiKOKI[日立工機] 14.4V/18V兼用コードレスシャーCE18DSL(NN)【本体のみ】緑 ※バッテリー、充電器は別売です。【H02】 -その他